Logo

Odbornost

Mgr. Martina Pastuchová

 • Psychodiagnostika dětí a dospívajících, dospělých (s postižením, s trvalými poruchami)

 • Psychoterapie se zaměřením na děti, dospívající, rodinu (individuální, skupinová, rodinná) - Dynamická psychoterapie, Rodinná integrativní, PBSP terapie

 • Supervizní činnost (individuální, týmová)

 • Školitelství oboru dětská klinická psychologie

 • Praxe v oboru klin. psychologie od září 1994

 • Absolvovala studium jednooborové psychologie v červnu 1994, Masarykova Univerzita Brno

 • Atestovala v oboru klinická psychologie v květnu 1998, Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví Praha

 • Absolvovala specializaci v systematické psychoterapii v září 1999, Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví Praha

 • Samostatný, registrovaný odborník ve zdravotnictví v červnu 2005, Ministerstvo zdravotnictví ČR

 • Absolvovala vzdělání a atestační nadstavbovou zkoušku i v oboru dětská klinická psychologie v r. 2016, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha

Terapeutické výcviky:

 • SUR /psychodynamická psychoterapie (1995 - 1999)

 • rodinná terapie - integrativní pojetí (2002 - 2003), supervize v rodinné terapii

 • Supervizní výcvik 2000 - 2003, Remedium a ČAPLD Praha

 • absolvent výcviku PBSP - Pesso-Boyden terapie - Praha v r. 2011 (výcvik 2007 - 2011)

Mgr. Lenka Krobová

 • Absolvovala studium psychologie v červnu 2011

 • Praxe v oboru od září 2011 (ambulance Karviná, Ostrava, Dolní Lutyně)

 • Atestovala v oboru klinická psychologie v květnu 2019

 • Je gestalt terapeutkou

Terapeutické výcviky:

 • Zahájen výcvik v Gestalt psychoterapii (2013 - dosud)

 • Výcvik v programu „Řekni to přímo“ při IVS v SR (1999)

 • Výcvik v modelu růstu V. Satirové při Institutu V.S. (1996 - 1999)

 • Sebezkušenostní individuální terapie (2003 - 2008)

Mgr. Katarína Majáková, Ph.D.

 • Psychodiagnostika dětí, vývojová diagnostika
 • Absolvovala studium jednooborové psychologie (Filozofická fakulta UK, Bratislava, 2009)
 • Získala praxi ve zdravotnictví od roku 2013
 • Absolvovala certifikovaný kurz v psychologické vývojové diagnostice (Fakultní nemocnice Brno, 2018)
 • Absolvovala certifikovaný diagnostický kurz v diagnostice a hodnocení poruchy autistického spektra (Fyziologický ústav LF UK, Bratislava, 2019)
 • Atestovala v oboru klinická psychologie (Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, 2019)

Terapeutické výcviky:

 • Frekventantka výcviku v skupinové psychoanalytické psychoterapii (Institut aplikované psychoanalýzy, Praha) – ukončila sebezkušenostní část výcviku (2006 - 2011) a teoretické vzdělávání (2007 - 2008)
 • Absolvovala sebezkušenostní individuální psychoterapii (2016 - 2019)