Logo

Odbornost

Mgr. Martina Pastuchová

 • Psychodiagnostika dětí a dospívajících, dospělých (s postižením, s trvalými poruchami)

 • Psychoterapie se zaměřením na děti, dospívající, rodinu (individuální, skupinová, rodinná) - Dynamická psychoterapie, Rodinná integrativní, PBSP terapie

 • Supervizní činnost (individuální, týmová)

 • Praxe v oboru klin. psychologie od září 1994

 • Absolvovala studium jednooborové psychologie v červnu 1994, Masarykova Univerzita Brno

 • Atestovala v oboru klinická psychologie v květnu 1998, Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví Praha

 • Absolvovala specializaci v systematické psychoterapii v září 1999, Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví Praha

 • Samostatný, registrovaný odborník ve zdravotnictví v červnu 2005, Ministerstvo zdravotnictví ČR

 • Absolvovala vzdělání a atestační nadstavbovou zkoušku i v oboru dětská klinická psychologie v r. 2016, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha

Terapeutické výcviky:

 • SUR /psychodynamická psychoterapie (1995 - 1999)

 • rodinná terapie - integrativní pojetí (2002 - 2003), supervize v rodinné terapii

 • Supervizní výcvik 2000 - 2003, Remedium a ČAPLD Praha

 • absolvent výcviku PBSP - Pesso-Boyden terapie - Praha v r. 2011 (výcvik 2007 - 2011)

Mgr. Monika Biolková

 • praxe v oboru od 2012, lůžkové oddělení psychiatrické nemocnice
 • od 2014 ambulance klinické psychologie a psychoterapie s péčí o děti, dospívající i dospělé
 • výcvik v akreditovaném psychoterapeutickém výcviku dokončen 2020 - Jungovsky orientovaná psychoterapie pod ČSAP 
 • specializační zkouška v oboru klinická psychologie v roce 2018
 • specializační zkouška v oboru psychoterapie v roce 2021