Logo

Služby

Poskytujeme služby ordinace klinické psychologie a dětské klinické psychologie. Zabýváme se psychodiagnostikou dětí, dospívajících a dospělých na základě zdravotní indikace, pracujeme se specifickými potížemi/handicapy či trvalými poruchami. Nabízíme také individuální supervizní vedení. Je nutné objednání předem, abychom vám mohly věnovat maximum energie a pozornosti.

Mgr. Martina Pastuchová

  • Psychodiagnostika dětí a dospívajících, dospělých (s postižením, s trvalými poruchami)

  • Psychoterapie se zaměřením na děti, dospívající, rodinu (individuální, skupinová, rodinná) - Dynamická psychoterapie, Rodinná integrativní, PBSP terapie

  • Supervizní činnost (individuální, týmová)

Mgr. Monika Biolková

  • psychodiagnostika dětí (od 3 let věku), dospívajících a dospělých
  • psychoterapie individuální - dynamicky orientovaná psychoterapie, rodinná psychoterapie