Logo

Služby

Poskytujeme služby ordinace klinické psychologie a dětské klinické psychologie. Zabýváme se psychodiagnostikou dětí, dospívajících a dospělých na základě zdravotní indikace, pracujeme se specifickými potížemi/handicapy či trvalými poruchami. Nabízíme také individuální supervizní vedení. Mgr. Pastuchová je také školitelkou v oboru dětská klinická psychologie.

V ordinaci pracují dva odborníci. Je nutné objednání předem, abychom vám mohly věnovat maximum energie a pozornosti.

Mgr. Martina Pastuchová

  • Psychodiagnostika dětí a dospívajících, dospělých (s postižením, s trvalými poruchami)

  • Psychoterapie se zaměřením na děti, dospívající, rodinu (individuální, skupinová, rodinná) - Dynamická psychoterapie, Rodinná integrativní, PBSP terapie

  • Supervizní činnost (individuální, týmová)

  • Školitelství oboru dětská klinická psychologie

Mgr. Lenka Krobová

  • Psychodiagnostika dětí, dospívajících, dospělých

  • Krizová intervence, psychoterapie individuální, rodinná - Gestalt

  • Poradenství, intervence (individuálně, rodinně) dle dohody